Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

150 REIZE DOOR DE

DERDE HOOFDSTUK.

Zorglijke toeftand van den Heer park. Hij wordt door Foulahfche Negers onderjleund. Zijne komst aait de oevers van den Niger. Befchrijving van Sego, hoofdftad van Bambara. De Heer park moet zich van daar verwijderen. Befchrijving van de Shea - Toulou. Onze reiziger komt te Sanfanding. Slegte behandeling der Moorfche Inwooners. Hij volgt de rivier tot aan Silla en bef uit tot zijnen terugtogt. Zijne berigten , omtrend den verderen loop des Nigers , en de plaatfen, in de nabuttrfchap liggende.

IVTen kan met geene mooglijkheid de blijdfchap van den Heer park befchrijven, toen hij de handen der Mooren ontfnapt was, en zich buiten gevaar bevond. „ Ik was," zegt hij, „ even als iemand, die van eene ziekte herlteld „ is: ik haalde ruimer adem , en mijne leden }, waren buigzaamer. De woestijn zelf had „ in mijne oogen haare verfchriklijke gedaante „ verloren, en ik had geene andere bezorgd„ heid, dan om in de handen te zullen val„ len van de eene of andere bende van om-

„ zwer-

Sluiten