Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BINNEN-LANDEN van AFRICA. i>2$

Dé Koning van Foutd -Torra^ met eenen heiligen ijver 4 ter voordplanting van zijnen godsdienst, bezield, zond aan damel eenen Gezanti die door twee voornaame Bushreens, welke ieder eert groot mes droegen, 't geen aan dé punt van eenen langen Hok was vastgemaakt, verzeld werd. Toen de Gezant voor damel werd gebragt, gaf hij hem de oogmerken van zijnen meester te kennen, en gelastte vervolgens aan de Bushreens, om dien Vorst de zinnebeelden van zijnen last te vertoonen; De beide mesfen werden diensvolgens vóór damel gebragt, en de Gezant liet zich aldus uit: „ Met dit mes zal abdulkadar zich verwaardigen, het hoofd van damel te fcheeren, indien damel den Maho„ medaanfchen godsdienst wil omhelzen; en „ met dat (op het ander wijzende) zal hij i, damel de keel affnijden, zo damel dit mogt i, weigeren: kies nu! " damel andwoordde hierop den Gezant op eenen koelen toon, dat hij niet te kiezen had, want dat hij het hoofd niet wilde gefchooren , noch\ de keel afgefneeden hebben, en liet den Gezant met dit andwoord vertrekken, abdulkader zich ten hoogden door dit -gedrag beledigd achtende, P iïcl-

Sluiten