Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van SURINAME. . s#

. Ik bevestigde hun voorgeeven en verzeekerde dat de visch tot een gefchenk voor den Overfte was beftemd geweest; hierop deelde ik enige flesfchen rum onder mijne getrouwe makkers uit, die mij zwoeren dat zij zig eerder zouden hebben laaten nederhouwen dan mijn geheim te verraaden.

Daags daaraan keerde mijne johanna tot mij terug en bragt haaren oom, eenen Neger, cojo genaamd, mede, die eenen zilveren band om zijnen arm droeg met het opfchrift: den Europeaanen getrouw. Hij had dit eer-teken verworven , omdat hij vrijwillig tegens de rebellen gevogten had. Hij had een klein meisjen bij de hand, tam era genaamd. „ De vader van dit „ kind" zeide hij mij, „ heet joli-coeur; „ hij is de eerfte officier van baron, en een van „ de verbitterdfte rebellen. Dit heeft hij in kort „ nog op de plantagie Nieuw -Kofenback ge„ toond. De opzigter van deeze plantagie was „ een Jood schulz genaamd, die te vooren op „ Fauconberg- opzigter geweest was; deeze wierd „ van de Negers, die in de plantagie vielen en dezelve vermeesterden, aan handen en voeten „ gebonden; hierop plunderden zij het huis en „ begonnen zig vrolijk te maaken en te danfen, „ zonder verder aan hunnen gevangenen te den„ ken. Deeze vervvagtte alleen van de willekeur „ van baron den dood, wanneer hij in zijnen

Sluiten