is toegevoegd aan uw favorieten.

Reize in de binnenlanden van Suriname.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van SURINAME. 231

menig eenen braaven fpirsbroeder, dien nu de aarde dekte, verloren had. Zoo eindigde mijn zevende en laatfte veldtogt in de bosfchen van Guajana.

Om niemand van mijne vrienden lastig te vallen , huurde ik een klein aardig huisjen, dat naaide zee-zijde lag, daar ik bijna even zoo gelukkig als op de Hoop leefde.

Het eerfte bezoek dat ik kreeg was van den Amerikaanfchen kapitein lewis, die verhaalde dat de arme macdonald, die dankbaare matroos , op de terugreis geftorven was en hem in het laatst van zijn leven nog gebeden had mij denpaerlemoeren kurkentrekker, dien hij van mij gekregen had, benevens eene hartlijke groet, weder te overhandigen.

Onder andere perfoonen, welke ik thans zag, moet ik in het bijzonder van den reeds meermaalen genoemden graman quacy gewag maaken, die mij zijnen fraaien rok, de gouden penning en andere dingen meer, die hij van den Prins van Oranje tot gefchenk gekregen had, vertoonde. Daar deeze man een van de merkwaerdigfte karakters is, zal het den leezer denklijk niet onaangenaam zijn dat ik enige narichten van hem mededeele. Deeze Neger, die op de kusten van Guajana geboren was, had zig door zijn' vlijt, door zijn verftand en door zijn fchrander gedrag niet alleen uit de flavernij tot den vrijen ftand verP 4 he-