is toegevoegd aan uw favorieten.

Reize in de binnenlanden van Suriname.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van SURINAME.

235

tijds zeer nodig is , en mij draaglijker was dan de drie andere middelen, die gij opgenoemd hebt O). Ik antwoordde daarop: Uivc openhartige bekentenis , mijn Heer, herinnert mij aan uw gedrag jegens uwen flaaf'Baron, dien gij te Amfterdam zijne vrijheid beloofd hadt; het bewijst volkoomen dat gij zoo even gezegt hebt. Als 'een voorbeeld van de buitenfpoorigheid en dwaasheid van enige inwooneren zal ik nog dit een voorval aanhaalen : Twee hunner geraakten over eenen zeer fraaien en kostbaaren wagen, die uit Holland gekoomen was, in gefchil; zij vongen terftond een pleitgeding aan,'wien hij zoude toebehooren, en zoo lang het duurde, bleef de wagen in de open lucht op de ftraat aan den regen en het weder blootgefteld ftaan tot hij gantsch bedorven was en uit malkanderen viel.

Den tienden Februarij, toen de meeste van onze officieren uit het leger in de ftad aangekoomen waren, gaf de Overfte fourgeoud ons allen een feest, gelijk hij het geliefde te noemen, waarbij een oude zwaare lantaern met gebrooken glazen over onze hoofden hing, dien ik elk' oogenblik vreesde dat in de fchotels zoude vallen. Hier

maak¬

en) Men vergelijke dit roet het opfchrift: Solt Deo gloria, en men zal met mij oordeclen dac deeze heer zijne rol van huichelaar nog niet vergeeten was.

VERTAALER.