is toegevoegd aan uw favorieten.

Snapsters nieuwe-jaars geschenk, voor de waare oranje vrienden, en almanach voor het jaar 1789

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C5i )

A n t w o o rrd

put is een Bosltond die nog hmU. Terwyl hy ley de Visfehers fchuild»

5de Raaihl,

£fcur is een Monfterdier dat GOD, En al wnt Hylig is bef pot, En al wat Deugdzaam is vtttegf» Kend gy den »aam van zyn Gèflag£?

Antwoor»

Dat 's vaft een di«r dat Keefie hiet, Want erger Monrters zyn "er niet.

6de Raadzel

Myn Itvwi 'f Land in oproer bragt, Myn dood kwam vro^ en o»verwggt, jviyn /?o<s;» vloog uit myn Gr«/ Kapel^ Boor 't Buskruid opwaards, na~.de hel 1

Antwoord

Dat was de grootfte Oproerbol Aww; GAPELLE tot Disn POL.