Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

O P D R A G T

AAN

HAARE RUS - KEIZERLIJKE MAJESTEIT CATHARINA de TWEEDE,

enz. enz. enz. enz.

"Verheven, monarchin! Gedoog dat mijne Zangerin Haar toonen, die den roem van potemkin gewaagerc. Eerbiedig neerleg', voor uw' throon! Die Prins, de fchrik des Turks — de glorie uwer Kroon," Mooge uw befcherming vraagenj

* ) «et

Sluiten