Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£ *36 ]

van verfchil, -by deeze Rechtbank dezelve voldoening geregeld en bepaald te worden, zoo als bevonden zal worden te behooren 5 blyvende inmiddels de beteekende dag, om in Gyzeling te verfchynen, opgefchort. —

N°. 98., behoorende tot Art. 310.

B., aan wien Uit kragte van een Vonnis van deeze Burgerlyke Rechtbank van dato den

van wegen A., ter voldoening

van hetzelve , gyzeling beteekend is , verklaart bereid en te vreden te zyn, om enz. En vermeent met die Prefentatie, en de daadelyke naarkoming van dien, aan den inhoud van het voorfz. Vonnis te zullen hebben voldaan, en daar mede te kunnen volftaan, en dat ingeval van tegenfpraak de Executant zal worden gecondemneerd in de kosten, op dit verfchil gevallen. —

N°. 99., behoorende tot Art. 317.

Aan het Gerechtshof der Bataaffche Republiek in he Departement van . *. ' 1

Geeft te kennen* A. Dat enz,

Sluiten