Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C xxxiv ")

A. BRUGMANS, Philof. & Mathcf. Prof. Ordinar* op de Academie te Groningen, den 21. Mey 1770.

FRÏDERICUS ADAMUS WIDDER, PhilofcpL Dottor en ProfeJJor , op de Academie te Groningen, den dl* Mey 1770. 6

ALLARDUS HULSHOFF , A. L. M. & Phihfoph. JJotlor , Leeraar der Doopsgezinden te Amfterdam , den 21. Mey 1770.

AARNOUD VOSMAER, Diretteur van bet Kabinet van Zyne Doorluchtige Hoogheid, den Heere Pnnce van Oranje , enz. enz. den 21. Mey 1770.

MATTHIAS van GEUNS , Med. Dottor en Profeffor te Har der wy k , den al'. Mey .1770.

BOUDEWYN TIEBOEL , Apotbecar te Groningen. den af. Mey 1770.

DAVID van GESSCHER, Heelmeester, enz. enz. te Amfterdam , den 21. Mey 1770.

M. le Marouis de St. S1MON, den 21. Mey 1771.

Mr. FREDERIK ADOLPH vander MARCK, J. U. D. ProfeJJor te hingen, enz. enz. den 21. Mey 1771.

EDUARD SANDIFORT, Med. Dott., Anat. Chirurg. Prof ejfor te Leiden, den 21. Mey 177'j.

ENGELBERTUS MATTH7EUS ENGELBERTS , Bedienaar des Heiligen Euangcliums te Hoom, den 21. Mey 1771.

ALEXANDER PETRUS NAHUYS , Medic. Dottor en ProfeJJor te Utrerht » den 21. Mey 1*71.

MAXI-

Sluiten