is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen, uitgegeeven door de Hollandsche Maatschappye der Weetenschappen, te Haarlem.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ISS ANTWOORD OVtR DE NUTTIGHEID

rige vastftellingcn invoert, de vrees den menfch overmeesterd , en hem in eene moedeloosheid doet vervallen , uit welke hy zig niet opbeurt, dan met oogmerk om zig te onttrekken aan rekten die hem haatelyk zyn ; en wyl men hem met dwingen kan iets te willen dat met zyn belang ftrydig is , zal men nimmer zyne werkzaamheid en vlyt kunnen opwekken , dan door hem van banden en boeijen te bevryden, endoor met de beweegingen te belemmeren van een werktuig, dat uit eigen aart beftendig en aanhoudend werkzaam is. Deze bedenkingen zyn inzonderheid van groot aanbelang ten opzigte der Schattingen , welke aan iederen Staat moeten opgebragt worden , om deszelfs veiligheid te befchermen en deszelfs uitgaven te vervullen Zo die fchattingen te zwaar zyn ; zo zy op eene drukkende wyze geheven worden; zo zyde vlyt en nyverheid ftremmen; zo zy den Armen

druk-

hom^5 il tombent dans le de. couragement, ils ne s en relevenr. que pour chercher a

ne peut fo.cer un homme a vouloir ce qui ne lui convient pas, on ne pourra jamais reveiller leur aclivité & leur zeie, qu en les uehvrant de toute entrave , & en laiffanr

i°nUSa H,emCnC maCi,inf qui fe mec d'^!le même dans un etat de permanence & de durabilité. Ces confiderations font furtout importantes, lorsqu'il s'agit des contri-

^K,qU^ChaCUni d°jC ^r*-lV; Pour la fu! é publique & pour les depenfes communes. Si ces contr butions font trop forces, fi elles fonc pereuës d'une maniere onereufe, fi elles arrfiteac la marche de Hndu!

ftrie ,