is toegevoegd aan je favorieten.

Verhandelingen, uitgegeeven door de Hollandsche Maatschappye der Weetenschappen, te Haarlem.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2P4 Antwoord over de Nuttigheid

boven aangetoond hebben. Die Leerftelzels zyn het, die veelen bekwaame verftanden een zo grooten afkeer van de bovennatuurkundige weetenfchappen ingeboezemd hebben , en hen deeden gelooven , dat die weetenfchappen den geest der jonge lieden met ydele fpitsvindigheden vervulden ; hen gewenden zig met bloote woorden te voeden ; alle ftipte betoogingen te verfmaaden, en wel verre af te wyken van de zigtbaare waarheden en de ondervinding. De Zielkunde echter, wanneer die voorgefteld wordt volgens de wyze welke wy ftraks opgaven, verdient geenszins die tegenwerpingen, en wy hebben hier boven reeds gezien of zy eene beuzelachtige Weetenfchap is, en of zy, die haar met zo haatelyke verwen afchilderen , niet in weerwil van hen zelve by duizenderlei gelegenheden genoodzaakt zyn haar ter hulpe te neemen De beöeffening der Wiskunde is ongetwyfeld van

het

Syftemes qui ont donné h plufieurs bons efprits un fi grand dégout pour les Sciences Metaphyfiques, qui les onfporte è penfer que ces Sciences rempliiTaient 1'efprit des jeunes gens de vame fubtilités , les accoutumaient a fe repaitre de rnots è meprifer les demonftrations rigoureuies , & a laifier bien loin derrière eux les faits & 1'experiencc. La Pfychologie prefentée de la maniere que nous venons d mdiquer, ne donne aucune prife a ces obiec tions , & 1 on a vu plus.haut fi c'etait une Science futile, & ü ceux qui la peignent fous des couleurs fi odieufes ne iont pas obl.ges malgré eux , a v recourir en mille occahons. L etude des Mathematiques efl: fansjcontredit de Ja plus grande utilité ; elle doit pieeeder 1'Etude de la

Philo-

Ê