Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PARVUM DICTIONARIUM. jjjr

fpellende Vrouw, en die Gods raad verklaart, varro en lactantius tellen tien Sibyllen op. Waar van de eerde de Perfifche de twede de Libyfcbe, de derde de Delph.fche, de vierde de Cumanifche, \le vijfde de Erythreifche, de zesde de Samifche, de zevende de Cumanifche geweest is, welke aan tarquinius den troef chen, Koning van Romen, negen Boeken, vervuld met voorfpeluV gen, gebragt heeft, waar voor zij driehonderd goude duca-

l°HfPeiSC.htef ^°Ch a!s-de Konin§ om de" te Srootm prijs achte, heeft zij in zijne tegenwoordigheid drie van d e Loeken verbrandt. Daarna vroeg zij aan den Koning, of hij dien zelven prijs voor de zes overigen wilde betaalen? dan als hij dataflloeg, heeft zij 'er wederom drie verbrandt'. En wanneer zij voor de drie overigen denzelven prijs vroeg, heeft de Koning zich over haare dandvastigheid verwonderende dat geld betaaldt, en de Boeken ontvangen, welken te Romen zorgvuldig van vijftien daar toe gedelde nn,nh?ni'Taaüdt?- f° •to-'ï»"* tijden geleezen wierden. Doch naderhand zijn die Boeken vermeerderdt, door 'er de Gedichten van andere Sibyllen bij te voegen. De a<nfte S.bylle is de Hellespontifcbe op den TrojTa^dSS frhïn?V--l "^ru6 dePhryg^he, de tiende de Tiburilche of Tijburtynfche geweest. En alle die Sibyllen hebreWk^nt menschwordinge van Christus gelchreeveu, gehjk LACTANTius zegt; maar dat wordt heden van ïfnfr Zd* °nde,r d£ verdichtze]« gerekent, en men<2

%t^%atS5!^ Geb°°rte van Christus'in

Wij prijzen met alle vrijmoedigheid dit Boekje aan die Jongelingen aan, die de klanken der Latynfche taal niet alleen, maar den aart dier woorden, en de gevallen ren wilfen V°0rgmllen zijn> weeten> «■ "et verftand ke'-

"*? JL.AAl?art tst^fr' T/lfen- T' Verdam De Prijs üfl7.* - 33 Bladvjün in groot Octavo.

TVa dat de eerfte druk van dit fraaie Boek, in weinig A*

MOKBOBÉ

ge*

Sluiten