Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WETLAND» |H

bied Voor den oneindigen Schepper, en Beftiérder der we-»

heziï ^KJflLs£ " Datz,->ee»e koenheid van geest en ukvindt nÏÏ 7?hC navoi^"f .verJle^n, Kelf opmerkt en uuvindt. — Dat zij onze opmerking ffil houdt, bii voorwerpen cue ons naauwlijks noemenswaardig fchenèn en dat ze onder hare handen verbazende kunstdukken wo'deï van de wijze en magtige hand die alles voordbrengt en in wezen houdt --Dat zij behaagt en roert, niet door" jdde klinken maar door natuurlijke en eenvoudige befchriffien. van

f aatloek mind" T"^"' ~ ^ ^«chten^t dï traaie Boek minder kostbaar was uitgevoerd, en dat wien. die met wel zoo veel geld bededen kunnen, du niet beroofd waren van de gelegenheid, om het even zoo weIto» wa e Godsd,end,ge dichting van bun hart, als to? h2 ver SS^Sr,1^?* Zulk een Boek moest zeer aL

I zafvelma^r^f fö**» die dit WerkJe ^ kennén, zal vermaak gefchieden me/ eenig Haal, van de wiize w-xa*

Sh1eBo7kVhgefchreve" ziJ''- VVji £W

flat het Boek daar juist openvalt, 't geen emilia fchrijft,

ï)en 25 Meij-,

„ Zoo even las ik in den bevalligen kirsch pet hl hoe verrukkend maalt hij dit Landleven af! IIge votief 11 J r°Meid van » feaar ^n hem niet navolS Om &o te: fchdderen, moet men niet flegts hirschfeld^

ÊSIS 3,1 $j la"d Hier1sFdEeLna! tuur ïcnoon, maar daar vereenigt zig het erootfte en hPf

nen kani nj ' P ned^SSe»,om dat ik zoo niet teke^ nenkanj' - Neen, vriendin! g vraagt mii naar ffiffj bui uoegen naar mijne levenswijs. DieieHk ü dan mede I en voldoe zoó aan de infpraak der vrlendfchap" dL ,0or »■

£d^

bondingen . ri«S!?Lf,. '!are tSS&lw

Sluiten