Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORREEDEN.

XXXI

„ zal gehouden worden in Statu„ quo.

„ Declarerende wyders, in ge„ valk den Krygsraad, mogte „ goedvinden, hier omtrent de „ Deliberatien van hunne Ed. „ Gr. Mogende, vooruit te loo* ,, pen, als dan ter behoud van hun„ ne Vryheid, Perfoonen en Goe„ deren, zoodanige middelen by ,, der hand te neemen, als God, ,, de Natuur en het Recht hun ,, verleent heeft, latende voor den „ Krygsraad, de gevolgen die daar „ uit mogten voortkomen; terwyl „ wy intusfchen, voor God, en „ de geheele Waereld betuigen, „ niets vuuriger te wenfchen, als „ dat deze Stad moge bewaerd „ blyve, voor alle onheilen: be„ houdende tevens aen ons, Rapttt 3 » port

Sluiten