Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B L IJ S P E L. 19

John,

Als bij het echter doet, dan verricht hij de eerfte cerftandige daad in zijn leven. Het meisje is allerbeminlijkst; haar fiomp neusje is verrukkende; haar naïvc luim is wegfieepende!

m. smith.

Wederom zeer edel! Wie u dus hoorde fpreeken, zoude denken, dat geheel BW verftand in uwen gezwollen voet ware gezonken. De ganfche iitany, die gij mij daar hebt voorgebeden, is naauwlijks toereikende , om een' zot gelukkig te maaken. De gewigtigfte punten, de asfen, rondsom welken zich de ganfche .zedelijke waereld draait, heeft de heer gemaal vergeeten.

john.

En deezen zijn?

m. smith.

Geboorte en geld.

s AMUÖL.

Volkomcne waarheid!

john.

Wat het geld betreffe, hebt gij, helaas! gelijk.

s A m U ë L.

Zeer juist!

Joh kt.

Ondertuafchen hoop ik, dat de jonge Indiaane, hieromtrent aan uwe eisfehen zal kunnen beantwoorden. De vader houdt zich agter den berg, maar het B 2 . fchijnt,

Sluiten