Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL, «5

ZESDE T O O N E E L.

MACBETH, FREDEGONDE. FREDEGONDE.

Myn Macbeth !gy houd my een hcimlyk wee verborgen, Vreest gy ook by den vorst de laagheid van den nyd, Die norsch uw lauwren ziet verkregen in den ftryd?

MACBETH.

'Er is 'er zeker één. Nolfock kwam my ontdekken, Dat nyd in 's konings hart myn glori wil bevlekken.

FREDEGONDE.

Wie is hy?

MACBETH,

Glnmis.

FREDEGONDE.

Baart u dit verwondering, Daar zyne list voorlang myn doorzigt niet ontging? Ziet gy niet hoe zyn kunst, door laage vleijeryën, Den zwakken Duncan zoekt naar zynen wil te leiên? 'kWeet,datdoor't heilig recht van zyn doorluchtig bloed, Hy, na des konings dood, den troon beklimmen moet; Maar,fchoon dees blyde hoop zyn trotsheid mogtbehaagen, Toch voelt hy't woêndes nyds aan't wrokkend harte knaa^ En zoekt op Macbeth, doorzyn overwinning groot, (gen, Wraak voor een' luister dien geen Glamis ooit genoot. Hy, wreed in't ongeval, en werkzaam in zyn traagheid, Voed fteeds de gisting van zyn yverzucht en laagheid;

B 5 Hem

Sluiten