Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

È E R "S T E DEEL. v

van dezelve Compagnie, rakende het gemelde voorgevallene ; gepasfeerd den 9 April 1784. 63 7. BEEEDIGDE VERKLAARING van een der Rotsgezellen uit de Comp. N°. 9. wegens de gebeurtenis van den derden April, gepasfeerd den 11 April

-"'J 1784. , : • . . ■: '65

D. VERKLAARINGEN van ptrfoonen buiten de Compagnie N°. 9. rakende het voorgevallene op den 3 April 1784- . als:

1. Van C. van der Creeke, gepasfeerd en beëedigd, den 12 April

N 1784. , • • , • &9

2. Van P. Hodenpeyl en A. Ketelaar , gepasfeerd en beëedigd, den

9 dito .... 73

3. Van Floris Matthysfen, gedaan den 12 April 1784. • 74

4. Van J. van Wingerde, gedaan

en beëedigd den 12 dito. , 78

5. TWEE VERKLAARINGEN van J. van Kal en C. Lans $ gedaan en beëedigd de» 1 oden dito. 8c

**i E. 1.

Sluiten