Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 242 )

fehade konde, naar haar inzien nfei j„, j "t>

rij gedragen worden, 00^^^^

zwaar, door de ltads ka^fr ir,„ V -"~1KcllJk be-

ë"&». geen gehoor had moeten «eeevén • norh »i»

ft™, aan voo.4,, S^^K?» SS overleg vm deyto^w A flSSi,& Hierna wierden ffeleez™ . a*mkoj. Burgers en ïngelilne^an Sr van eenige

dén request vf n rfTE ï */ac.obl Parochie, en 22 bek ïende^ over ï," ^ MimicfoüfeSit aldaar, i Ul-Kiagencic over de bczwaaring en moeiïeh'iklW den aldaar veroorzaakt h«m- 6 uiouicnjkne-

kwartierlngrSe Sr hïd ^^a?tlge in"

i 6*. <uudai naci moeten c'eicb edpii ui*

hoofde van ^ yovém^gm van A SSTcZ

Daarop wierd vooroeWypn wn , ,

Bnrger/^. ,WW Sn Z.^S, 'SS^teïfS quahteit, zig bek arende P 11

?5 teer, i,fdo SSEï^SSSF &

pen genoodzaakt waren de K^ersPvereaïrS £ verhaten, en daar door beroofd warenVSS^o» tan in de grondvergadering c^g^T^IE:

ver-

Sluiten