is toegevoegd aan uw favorieten.

Motief voor Joannes Jacobus Cyrus [...] Joannes Cuypers [...] en Pascasius Ludovicus Delruelle [...] tegens den prior en conventualen van het predikheeren clooster [...] binnen [...] Maastricht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 99 >

door den Vicaris Generaal van Yperen, Sede vacante, gegeven, als te zien is, by van Espen loco antè citato No. 18.

Gelyk mede uit een Vonnis van den Koninglyke Raad van Bergen, des Jaars 1656, luidende als volgt:

Les gens &c. faifant droit dêclarent, que les Peres 'Kecollets devront fouffrir, que le Corps du défunt, qui aura choifi la fépulture en leur Eglife, foit porté par le Pafleur & Clergé en TEglife paroiffiale, pour recevoir avec décence la dernière Bénédiclion paftorale , & de Ik être conduit par le dit Pafleur & Clergé, fi celui requit en eft, jusqu'a la porte de TEglife des dits Peres , pour a leur fortie dlcelle, le même Corps leur être délivré &c. Vide van Espen, dicl» loco. No. 19.

Et No. 10. alwaar hy nog een diergelyk Gewysdom aanhaalt, van denzelven Raad, tuffchen de Paftoors en Minderbroeders van Ath, des Jaars 165 a.

Het provinciaal Concilie der Nederlanden , gehouden te Namen in den Jaare 1659, heeft verklaard, dat het aan de Monniken ongeoorloft is, in het geleiden der Dooden , buiten den omtrek van hunne Kloofters de Stole te dragen; dat is te zeggen het gewaad, met welk den Paftoor of Priefter, welke de Lykdienften doet, en het Lighaam benediceerd, en den laatften vaarwel zegt, gekleed moet zyn. Vide van Espen part. 1. tit. 38. cap. 3. No. 44.

Het is vervolgens onbetwiftelyk , dat het regt der Paftoors tot het ligten en afhaalen der doode Lighaamen , welk agtervolgens de algemeene kerkelyke Wetten , alomme moet onderhouden worden , in Vrankryk, en in de Nederlanden in het byzonder, door het gezag van provinciale of fynodale Statuten, en van verfcheide eensluidende Gewysdommen is worden beftempeld.

Maar men zoude ons miflehien kunnen vragen, hoe de voorfz. Gewysdommen ten opzigte van de Nederlanden overeenkomen , met verfcheide Pauffblyke geplaceteerdc Bullen en Decreten der Cardinalen , omtrent denzelven tyd gegeven ? waarby verboden is , dat het Lighaam eerft na de Parochiale Kerk zoude gebragt worden , alvorens hetzelve na de Kloofters te gelyden.

Wy antwoorden ; dat offchoon, uit deze of gene byzondere redenen , zommige Steden of Parochiën, haare oude geregtigheden, dies aangaande behouden hebben, des - niettemin, in nakoming van voorfz. geplaceteerdc Bullen, op verfcheide plaatfen, het gebruik is worden ingevoert, van de doode Lighaamen regt toe na de Kloofter - Kerken te geleiden, zonder dat de gevvoonclyke Hoog-Miffb ten zclven dage in tegenwoordigheid van het dood Lighaam , in de Parochiale Kerke s&JÖ&ba 1 .... Aa 2 , ge-