Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mi ZESDE SAAME-NSPRAAK

hevenfte, de hoogde, grond van Afie; de Aardrug, om zo te fpreken, der oude wereld. Die verheven grond bevat de vruchtbaarfte ftreeken onder onze zon; ftreeken daar de vrywillige Natuur de menfchen als in de hand werkt, en doo? gereede zegeningen hunne moeite voorkomt. -» Voeg hier by, dat de weinige bepaaling zelve, waar mede Mofes dezen oprd der oude wereld aanduidt, ten bewyze van deszelfs wezenlyk beftaan verftrekt. Mofes wilde niet meer zeggen dan het vertelzel medebracht, en, dewyl hy den pord, daarhy van fpreken moest, noch zelfber reisd hadt, noch ook, al ware hy daar geweest, eenige Paradys - archiven aldaar hadt gevonden, zo konde hy niet anders doen dan 't geen hy werkelyk heeft gedaan. — Doch, myn vriend, wy zyn hier geene redders of verdedigers der Gefchiedenis; Wy laten de vertelling als een ge? rncht der eerfte wereld omzweeven, en betrachten alleenlyk, wat zy als oorfprong, als wortel, der Poëzie hebbe voortgebracht?

Alc Uit dien wortel is, voorwaar, een boorn met veele takken en bloemen opgefchoten; want

Sluiten