Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«« TIENDE SAMENSPRAAK

M O S E S.

De afftand, myn Vriend, waar op wy ons thans van den anderen bevinden, zal ons niet beletten den grooten Man te befchouwen, die, gelyk hy den Israëliten hunne Staatsgefteldheid heeft gegeven , zoo ook den grond voor hunne volgende Poëzie gelegd, derzelver geaartheid be* paald, en haar gebruik aangewezen, heeft. Wy zyn thans de toegangen tot het gebouw doorgetrokken, en hebben, zo wel in de Cosmologie en oudfte overleveringen van dit Volk, als in de Hoofd-denkbeelden van hunne Poëzie en hunnen Godsdienst, uit de berichten der Vaderen, ftoffen te famen gebracht, daar wy in het vervolg dikwils gebruik van zullen kunnen maaken, Thans verandert het gantfche Tooneel; Thans vertoont zig niet langer een Harder-Volk; Thans krygen wy niet langer harderlyke begrippen wegens God, wegens den ftaat des levens, en dc

ge-

Sluiten