Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ao3 TIENDE SAMENSPRAAK

als hy gered, en zyn naam herinnerde hem , dat de Godheid hem door de hand van de Dochter des Vorsten van dat zelfde Volk, daar zyn Geflacht , daar zyn Volk, zo hard van gedrukt wierdt, niet vergeefsch uit het water had gered. De Voorzienigheid fcheen byzonderlyk te bedoelen om de grootfle zaaken met de fynfle, en dikwils verkeerd gevlochten ^ draaden als uit het flyk des Nyls op te haaien $ en juist de handen van de Vyanden zynes raads tot de uitvoering zyner diep verborgene oogmerken te willen gebruiken;

Mofes wierdt aan 't Hof van Pharao opgevoed. In alle de wysheid der Egyptenaaren onderwezen wierdt hy ook bekend met de geheimen van hunne Priefteren, en met de Staatsgefteldheid van hun land, welke het richtfhoer van de Staatkundige inrichtingen der meefte Volkeren was geworden. De overlevering maakt hem ook tot een Krygsman , dog hier van zwygt de gefchiedenis zyns volks.

Plet ftrekt der Voorzienigheid ganfchelyk niet tot kleinachting, dat zy zig van werktuigen be*

dient

Sluiten