Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zit . TIENDE SAMENSPRAAK

Heiligdom, dat hy ontwierp, was een donker, naar Oosterfchen trant verfierd, Paleis eens Onzichtbaaten, niet aftebeelden , Koning, wiens Dienaars de Priesters waren, terwyl het leger als deszelfs voorttrekkende Refidentie - Stad befchouwd kan worden. In de offerhanden en reinigingen verwyderde hy zig van de bygelovigheid der Egyptenaaren geheellyk; En in de keuze der fpvzen werkte hy even eens tegen de gebruiken van Egypte, dat ryk was in waterdieren. In 't kort zyne Wetten zyn het oudfle voorbeeld en bewys, dat wy in'gefchrift hebben, waar vanmen zeggen kan, dat de bevordering van de gezondheid , goede zeden, wyze Staatkunde en waaren Godsdienst flechts een en het zelfde werk is.

Ondertusfclien is het niet te lochenen , dat deze geheele inrichting een, naar dien tyd gefchikt, Egyptisch jok was, voor de toenmaalige Israë'liten wel noodig, als een groote ftap op den weg der Volks-formatie wel onontbeerlyk, maar ongelukkig en beklaaglyk zeeker, byaldien dit jok, even als dat der Egyptenaaren en Sineefen , gefchikt ware geweest om een eeuwig jok, een duurzaam beletzei voor der menfchen vordering,

te

Sluiten