is toegevoegd aan uw favorieten.

Wonderbaare reize naar Noorwegen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REIZE NAAR

groote ftukken viel, welken door het bijzonder golfvormige er aartig uitzagen.

Op de gedeeltlijk fompige vlakte van het gebergte vonden wij verfcheiden andere zeldzaame alpgewasfen, als pinguicula alpina, viola Mflora, doch meestendeels uniflora, Iuncus biglumis, falix reticidata, anthericum calyculatum, faxifraga autumnalis , thali&rum alpinum, andromeda cozrulea, veronica alpina, falix arbufcida.

Des middags keerde ik terug naar Röraas, ééne mijl. Hier en daar had men aan den weg groote fteenhopen op een geftapeld, zomtijds ook nog lange ftokken daarin geftoken, om des winters den weg te tékenen , wanneer alles met fneeuw bedekt is. Den erts, die des winters onder het vervoeren van de fléden verloren was, had men insgelijks op kleine hoopen bij elkander geraapt, om hem in den volgenden winter weêr optezamelen en naar de fmelterij te brengen.

Des namiddags vertrokken wij van Röraas naar Bergsjorda, lï mijl, 'langs eenen fchoonen nieuw aangelegden weg en langs de oevers van den Glomwien, Niet verre van Bergsjorda verlieten wij eindelijk dezen heerlijken ftroom, dien wij zolang gevolgd hadden, omtrent i mijl van zijnen eerften oorfprong uit een aanzienlijk meir in het daar aan gelégen gebergte.

Het gewest is hoog, bergagtig, en wijl de pijnbosfchen geheel weggehakt zijn, hebben de berken hier en daar derzelver plaats ingenomen,

Lychen jlygius groeit aan zommige rotzen aan de oevers van den Glommen, en cornus fuecica vertoonde ?ig thans weêr in groote rhénigte,