Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«> DE ZONNEMAAGD/ vriends; ik dank u! maar wat vordert gij van mij?

juan.

De Hemel zij dank! nu begint hij eindelijk te ontwaaken: ik vorder, dat gij deezen gevaarlijken mis. dadigen omgang affnijdt.

A l o h2 o.

Ik wil met Cora fpreeken.

juan.

Voortreffelijk! Cora is de besterechteresfeindeeza zaak 1 (Schimpend.') O ik zie 't, het is u recht ernst.

alonzo.

Neen, waarlijk! ik wil haar alles voordellen, alles, wat de angstvolle liefde mij zal ingeeven; de gramfchap des Konings, de woede des volks, mijn gevaar . • .-

juan.

Uw gevaar? vergeef het mij, mijn vriend! hieromtrent komt gij weinig in aanmerking: uw gevaar in tegenoverftelling van het haare, is een pluim in vergelijking van eenen gouden Haf — gij waagt flechts uw leven.

diego.

En is dat niet genoeg?

juan, met ijver. Zij daarentegen waagt haare eer, haare rust» den zegen haars vaders, de liefde haars geflachts, haar uitzicht op de zaligheid! en eindelijk; welk een verfchrikkelijke dood zou haar lot zijn» wanneer gij

eens-

Sluiten