is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene spectatoriaale schouwburg, of Tooneelstukken door de eerste vernuften van Europa.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOONEELSPEL. 6%

WILLEM.

Zonder complimenten : ik doe het zeer gaarne.

NETJE; levendig.

Een tafeU een glas water, (Tet zijde.) en Juultje, (Overluid.) zullen op het oogenblik hier zijn. (Zij vertrekt.)

VIERDE TOONEEL.

MOEITS, WILLEM. MORITS.

Vooraf, lieve man! — want uwe phyfiognomie ftaat mij zeer wel aan — moet ik u iet zeggen: ik ben een vijand van alle nietsbeduidende uiterlijkheden; van alle zogenaamde welleevendheid, die ledige harsfeas uitvonden, en zotten naaapten; hieronder behoort ook die wonderlijke gewoonte, van iemand in de derde perfoon aantefpreeken; ik kan dat verwenschte gemijnheer niet uitftaan; neem het mij derhal ven ten goede, wanneer ik zulks nalaat; het is niet kwaad gemeend.

WILLEM.

Spreek zo als 't u belieft, Mijnheer! wanneer uw omgang mij behaagt, zal ik u veelligt even gemeenzaam behandelen.

MORITS..

Braaf! dat is hartetaal: zo hoor ik het gaarne : nu moet ik nog iet verzoeken; en dat is, mij den prijs van uwen arbeid te zeggen.

WIL-