is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene spectatoriaale schouwburg, of Tooneelstukken door de eerste vernuften van Europa.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOONEELSPEL. 93

lodewijk.

Ach! heerelijk!voortreffeijk! — mijne tekening

durf ik bij uw borduurwerk niet laaten zien

Schoon! godlijk! gelijk alles wat gij maakt.

auguste.

Te veel lofs is fcherpe berisping , Heer Brook! (Zij legt de papieren weder op hst borduurraam.')

lodewijk.

Te veel lofs ? (Hij neemt er de papieren weder af.)

Daar zie deeze fchaduwen eens hoe he-

melsch! — deeze groene knoppen — zij leeven! en die losheid waarmede alles gemaakt is! — o 't is de volkomenfte nabootfing! — de Natuur zelve!

auguste.

Ik fcheen u de herhaaling uws complirnents, geloof ik, afgedrongen te hebben.

lodewijk.

Noemt gij 't een compliment, als ik de waarheid zeg?

auguste.

Waarheid! •—■ Uwe waarheidsliefde bij de vrouwen — is waarlijk uwe beste hoedanigheid niet.

lodewijk.

Hoe zo?

auguste.

Over 't algemeen, de beste hoedanigheid der mannen niet!

lo-