is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene spectatoriaale schouwburg, of Tooneelstukken door de eerste vernuften van Europa.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

114 DE MINDERT, AARIGE WEEZEN ,

TWAALFDE T O O N E E L.

roze, drave. roze.

Vergeef mij, lieve Drave!

drave.

Beste vriend! — ik ben verzekerd, dat het u een hartzeer zijn zou, wanneer gij dwang bij mij be-

merktet daarom, ronduit — thans komt gij

mij niet gelegen.

roze.

Helaas! ik kom u niet gelegen — en gaf

er alles om, zo ik maar niet komen moest — hoor mij!

drave.

Ik kan niet —— mijn hart is verfcheurd

ik kan niet.

roze, met grme Aandoening. Vriend in nood! • hoor mij ongelukkigen i

drave.

Zo uw ongeluk grooter dan het mijne is ■ ja, dan zal ik u hooren.

roze.

Gij kent mij als een gegoed rijk man?

drave.

s.0-