is toegevoegd aan je favorieten.

Vaderlandsche schouwburg, bevattende oorspronglijke toneelstukken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

12

De GEREDDE

Flip Bartijn, met de hevigfte aandoening hen aanziende, en zijne handen in een Jlaande.

Vaart wel! vaart eeuwig wel, braave kameraaden !

VEERTIENDE TONEEL.

De Voorigen.

Flip Bart ij n, met ten hemel ge ft rekte handen, naa het voorst van het Toneel driftig flappende. ó Hemel! neemen mijne kameraaden nog deel in mijn lot! vergeeten zij mij nog niet! —> ê God! vergeet gij ook mij ellendige niet! Joost, ter zijde. Ik heb meer dan eens doodfchuldigen hier gehad, maar nooit zoo, — nooit zoo, — dat zal mij eene ziekte kosten!

VYFTIENDE TONEEL.

Ds Voorigen. Jan Vroom, houdende de Moeder van Flip onder den arm, welke met de andere hand leunt op een jlokje, en dus als voortkruipt.

Jan Vroom. Voorzigtig moedertje! voorzigtig!

Flip