is toegevoegd aan je favorieten.

Vaderlandsche schouwburg, bevattende oorspronglijke toneelstukken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t4 De GEREDDE

Flip Bartijn, driftig en verwilderd. Hoe! — zou ik u omhelzen! — zou zich een monrter in uwe armen werpen; een monfter, dat u het leven beneemt!

De Moeder, tederkartig. Mijn lieve Zoon! omhels uwe moeder! of wilt gij dat ik naa u toe kruipe?

Flip Bart ij n, zich driftig van zijnen vriend ontfaande en naa zijne moeder vliegende, werpende zich aan haare zijde op de eene knie. Beste aller Vrouwen! {driftig, en fchreijende) zie hier den booswigt , die uwe dagen zoo jammerlijk verkort! De Moeder, hem fchreijende omhelzende. Mijn lieve Zoon ! mijn deugdzaame Zoon! waar zijt gij toe gekoomen! — ó ik weet, hoe ver uw hart van zulk een gruwel is! — Flip Bart ij n, verwilderd de hand van zijne Moeder vattende, die met vervoering eerst aan zijne lippen en vervolgends aan zijn hart drukkende. Gij moet mij niet weigeren't geen iku verzoek!

De Moeder, teder. Ik zal niet! ik zal niet!

Flip Bart ij n, driftig opflaande.

Gij moet mij vervloeken ! . ik , ik ben

het, die uwe grijze haairen met jammer ten grave doe daalen, — ik, ik ben die booswigt!

Di