Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

34o De HELDIN.

houden, en de Spanjaarden kloekmoedig op de punten van hunne fpiesfen en zwaarden aftewagten, volijverig bezig met water te zieden, loo:, teer, pik en andere fel brandende Itoffen te fmelten en te kooken , eikanderen met een lagchend en onbevreesd gelaat toeroepende, ,, dat zij de foupe kookten, om de Span„ jaarden daar op te onthaalen, " — andere voerden tonnen vol ongeleschte kalk aan, werkende met mannekragten, zelfs met haare zuigelingen aan de bor.t, op welke zij, onder haar werken, de mannen wijzen, daar door hen tot de grootfte onverfaagdheid aanprikkelende; — gintsch ziet men vrouwen , welke pikhoepen, takkebosfchen in pik en teer geftooken, aanbrengen, terwijl wederom andere in haare voorfchooten fteenen en andere kwetfende dingen draagen, houdende veele hunne weerlooze kinderen aan de hand; met. een woord, Mevrouw! de moed en de ijver zijn zoo voorbeeldeloos groot, zoo in de vrouwen als in de mannen, dat ik mij wel verzekerd houde, dat de Spanjaarden, indien zij zulks wisten , de kans, om de Stad te bemagtigen, wel zouden laaten fleeken.

Adolf, driftig en zijne handen blijmoedig wrijvende.

Ha, zoo moet het wezen! — dat moordrot zal in plaats van burgerbloed , naa 't welke

het