Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

O P

HET AFSTERVEN-

..VAN t|

M E V R O U WE

ANNA H ARTf IGIN A PRUYSSEN AAR,

IN HAAR EERSTE KRAAMBED OVERL EEDEN DEN 29,TEN VAN LENTEMAAND MDGCXCII, . EN MET HAAR KIND BEGRAVEN,

DEN snEN VAN GRASMAAND MDCCXCII;

. AAN KB 'flHaga

DEN H E E R E

PIETER NIEUfLAND,

HAAREN ECHTGENOOT.

X_Jwe anna, waarde Vriend, waarin ge een gaê befchre-it, Ligt in een' duistren nagt voor eeuwig dan begraven.

De wooning, waar nog korts met gulle vrolijkheid De drie Bevalligheên ter rije zig begaven s

A Waar

Sluiten