Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C S3 )

Het Cefïolen Lynwaat, of de Kloojter* lyke Èrffchap.

JEen arme Vrouw bekende eens in haar Biegt, da: zy eenig Linnen geftolen hadde. De Pater, die haar de Biegt afnam, zeide, dat zy het weder terug moest geven: Niemand houdt my deswegen verdagt, antwoordde de Vrouw, en als ik het nu wed^r terug geef, loop ik gevaar van myne eer en goede naam te zuilen verliezen. Wel aan dan, hernam den Gees-

tèlyke zielbezorger, bfengd my het geftolene hier, ik zal maakcn, dat het wederom aan den regten Eigenaar komt. De arme Sloov vond dit middel voortreffelyk goed, en bragt omtrent een uur daar na, een digt gefloten Mandje by den Pater, met de nodige onderrichting-, deze nam het aan» en de Vrouw ging heen. 's Middags aan de maaltyd zullende gaan, nam zyn Eerwaarde het mede in deSpyskamer, om zyne Medebroederen te overtuigen van zyne wenderbaare groote vermogens, om d© C vér-

Sluiten