Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 241 5

let voer u geweest, dat gy u met wurmen «4 muizen had vv genoegd, en u op geen andere vogelen verlekkerd hadt, dan waart gy tot

zulk een fmadelyke dood niet gekomen. ;

De geenen, welke met eere en vlyt door de Wereld zoeken te komen, zyn gelukkiger als zulken, welke van dc Roof van anderen begecren te leeven.

Een ieder het Zyne.

Eene Gefchïedenis.

■Een Pruisfich Officier verviel Kortelings 'te R ... in een doodelyke krankheid. Wanneer hy nu voelde dat zyn einde naby was, 'zeide hy tot zyn Huisbaas: Ernestus, hier is de Oeutct van 't Rcisvaliesje, dat gints in dien hoek ftaat, 'er zyn zes Duizend Daalders aan geld en myne Werfbriev in ; brengt het zelve in Perzoon raar myn Regiment; daar zal men u zeggen, wat gy verder doen moet en u wel beloonen. Den Officier ftierf: Ernestus, wiens huis zeer zwaar belast was, konde van dit geld gebruik maken , en niemand hem verdenq ken-

Sluiten