Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 19 )

verhaalde die gewigtig en onfeilbaar nieuws aan anderen ; het wierd met blijdfehap aangehoord , met verrukking geloofd , en met vreugde voord

verteld , want wie kon dat zwijgen ; mpar

wat loopt het raar, zeide de man, en hij had eene

Krab aan een touwtjen, ja wat gebeurt 'er ?

onze aanftaande Bisfchop , die de gaaf der onthouding , noch der kuischheid niet bezat; bezwangerde een meisjen; hij kon dus geen Priester veel min Bisfchop worden , maar trouwde met hetzelve , en alle mooië plans vielen dus in duigen. De Roómfchen , die hier over zich reeds Berk verheugd hadden, fchaamden zich nu geweldig , doch den Hervormden gaf het de ruimfte ftof tot fpotternij, die ook eens hartlijl- met den nieuwen Bisfchop lagchten.

In 'j Bosch heerscht zeer veel pracht, en de kleeding is voornaamlijk onder de Sexe, vooral bij de Roómfchen zeer zwierig. —- De zeden zijn bier over het algemeen zeer flecht erf geweldig bedorven. De gezelfchappen zijn niet gefchikt voor iemand, die denkt, die beter en wijzer wil worden ; meest altijd worden 'er andere luiden

in over den hekel gehaaid; dan dit is ook

waar , dat men 'er wel gezelfchappen kan aantreffen , waar dit geen plaats heeft , doch deeze zijn zeldzaam, en zij beftaan dan altijd voor het grootfte gedeelte uit bejaarde lieden. Bij de Pro* teftanten vind men de beste gezelfchappen. ■

Bij fchoone avonden is de ganfche Bosch de deur uitgeloopen, en is op ftraat, ieder ftaat dan tot tien of elf uuren voor zijne deur, en babbelt Ba .met

Sluiten