Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

j, menfchelyk geflagt, heeft van eenen niet gelchaepcn.

nf- 20« Hier door zal het gelchieden dat ,, gy niet en zult vreefen dezen beul Antio„ chus, ende dat gy zult weerdig worden, om te mogen dei l nemen met uwe broeders : onderftaet de dood , op dat ik in zulke blydfchap u met uwe broeder» ontfange.

y. 50. Wanneer de moeder nog bezig „ was met dit te zeggen, fprak den jongeling ï „ Gy tyran waer om wagt gy nog langei f ik en „ gehoorzaeme nkt aen het gebod van den ,, Koning, maer aen het gebod van de Wet,, „ die ons is agtergelaeten door Moyfes. ,, $. it. Ei;de gy die den uytvinder zyt van alle vervolgingen tegen de Hebreeuwen, en zult niet ontlccpen de hand van j, God.

n f. 21. 'T is voor ome zonden dat wy

j, deze ftraffen lyden. f. }2. Ende ingevaile God tot onze kaftyo dinge ende op dat wy ons zouden beteren r

,, voor wynigen tyd vergramt is, zoo zal hy

5, wel haeft zig met zyne dienaeren ver-

„ foenen.

„ f. 54. Ende gy, 0 fchelml het grootfte ,i booswicht onder alle menfehen en wilt u

niet vrugteloos vlyen met eene eydele „ hoope van fyne dienaeren te verfcheuren,

„ f. $ y. Weet dat gy noch niet en hebt ont„ vlugt het oordeel van eenen almagtigen

ende alwefenden God.

Sluiten