Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sa DE GIERIGHEID.

Hoe hebt gy toen des flerflings cogen,

Door uwe valfche aanloklykheid , ó Glinsterend metaal! bedrogen

En hem van 't rechte fpoor geleid; Dat effen fpoor der zuivre reden, Standvastig door zyn' voet betreden,

Hem leidend naar het waar geluk: Gy hield hem 't waarheidslicht verholen, Gy deed hem in het duister dooien

En ftorten in een' poel van druk.

Zo word door 't dwaallicht, opgeftegen

Uit een moeras, by donkren nacht, De wandlaar, van de rechte wegen,

Op een misleidend fpöor gebragt. 't Bedrog blyft voor zyn oog verborgen, Totdat de fcheemring van den morgen

Hem toont hoe onbedacht hy zwerft, Of tot hy, door den waan gedreven Dat hy op 't rechte fpoor blyft ftreeven,

In eenen poel het leven derft.

De

Sluiten