Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTAALER. Xxxi

in den naam van den koning van Spanje in bezitting genomen wierd.

De Spanjaarden trokken vervolgens in menigte derwaarts, en verkreegeh daar zeer rijke, en uitgebreide bezittingen.

Deeze twee volkeren , ten ftcrkften ingenomen met hunne nieuwe bezittingen,verwaarloosden de kunsten, handwerken, en landbouw van Europa, om in deeze nieuwe gewesten het goud en zilver op te zoeken; zij waren in de verbeelding, dat wanneer zij eens meesters waren van de metaalen, welke de algemeene maat van alle dingen zijn, zij dan oók meesters van de geheele wacreld zouden worden-, en zonder te werken alles naar hunnen wil ftcllen; dan, de ondervinding heeft hun het tegendeel doen zien , de uitkomst heeft hun geleert, dat de metaalen , als algemeene maat der koopwaaren,bij geene mooglijkheid kunnen onthouden worden van hunne wettige eigenaaren, dat is, van den landman, den kunstenaar, en den handwerker, en dat een volk , 't welk alle deeze dingen verwaarloost, bij toeval wel eens, voor eenigen tijd, eenen zeer veel gerugtsmakende, en veel welvaar tsaanbrengenden koophandel kan bekomen, maar dat, zo dra die handel van hun afgeleid word, dan

ook

Sluiten