is toegevoegd aan je favorieten.

De koophandel en het staats bestuur, beschouwt in hunne onderlinge betrekkingen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en het STAATS BESTUUR, enz. 137

een land, zijn dezelve in de wisfel tusfchen verfcheiden volkeren maar men gebruikt eene

andere taal, om dat de muntfpecien nog dezelf.

de waardij, nog dezelve naamen hebben een

bankier zal u zeggen, de prijs van de wisfel van Parijs op Londen is feflig jiuivers voor neegen en twintig, een en dertig of twee en dertig fchellingen jlerlings 6fc. en uit deeze woorden kunt gij niet oordeelen, of de wisfel a pari, of boven, of beneden pari is, om dat gij niet weet, hoeveel een fchelling fterling waardig is.

Hij zal u zeggen, dat de prijs van de wisfel van Parijs op Amfterdam is drie livres voor vier en veertig of festig grooten hollands geld. In een woord hij zal u altijd eene taal voorhouden, welken gij niet verftaat. Gij zoud hem verllaan, indien hij zeide, de fomme, welke gij te Londen nodig hebt, houd zo-veel oneen geld in, tegenwoordig is de wisfel a pari, zie daar is een wisfel, voor welken gij te Londen dezelve hoeveelheid oneen geld kunt ontfangen, men zal u daar zo veel ponden fier-

ling geeven op deeze wijze waardeert hij

zelve de muntfpecien van de verfcheidene landen want hij weet wel, dat de wisfel van

Parijs op Londen, of op Amiterdam, even gelijk die van Parijs op Lijons a pari is, wanneer men hondert oneen voor hondert oneen geeft, dat zij boven pari is, wanneer men meer, en beneden pari wanneer men minder geeft.

Ik weet niet, waarom de baukiers zig eene I j duis-

Middelen, welke ment kan te werk ftellen om groote winsten irj de wisfel te doen.