Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE KOOPHANDEL

E N H E T

STAATS BESTUUR,

BESCHOUWT IN HUNNE ONDERLINGE BETREKKINGEN.

TWEEDE DEEL.

ONDERWERP VAN DIT TwEEDE DEEL.

CjTcIijk wij menfchen alle eikanderen bijna volkomen gelijk zijn in die behoeftens, welke een gevolg zijn van ons lighaamsgeftel, zoo verfchillen wij hemelsbreedte in die behoeftens, welke als gevolgen uit onze hebbelijkheeden voortvloeijen, cn welke in evenredigheid van de vorderingen der kunsten en wetenfchappen aangroeiende, onze gevoeligheid en ver/tand bij trappen ontwikkelen.

Die volkeren, welke zig alleen tot die behoeften bepaalen , welke ik natuurlijke noeme, zijn als 't ware verftandeloos, en.dom, niets fchijnt hunnen aandagt te trekken, naauwlijks zijn zij in ftaat om eenige aanmerkingen te maaken; maar naar mate dat zij zig nieuwe behoeften maaken, ftrekt zig hun gezigt tot nieuwe voorwerpen uit, II. Deel. A dan

Sluiten