Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ï(52 DE KOOPHANDEL

met een woord, van niets anders, dan van de* noodzaaklijkheid van geld te moeten hebben; en de regeering, die zig niet anders dan volgens redenen van finantie kon gedraagen, kon op geene middelen bedagt zijn, om den landbouw te doen bloeijen^

Met deeze finantieele ftaatkunde meenden de vorsten dat zij magtig waren, of zij vleiden zig ten minsten, dat zij het zouden worden. Maar de oude eeuwen, in welke ik hun plaatze, moet ons hun dien misflag doen vergeeven, zij voorzagen niet, hoe gemaklijk de rijkfte koningrijken voor al die van Afien zouden ten onderften boven geworpen worden, en zij konden zig verbeelden dat er 't eeniger tijd wel eens overwinnaars zouden gevonden worden, die goede finantiers waren: zij hebben zig bedroogen.

AG.

Sluiten