Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

166 DE KOOPHANDEL

fpeculatien van de handwerkers , die werken van weelde maaken

beeter verzekert, zij zijn telkens nieuw , maar zij zijn van weinig aanbelang, dewerkgast, welke van dezelve yan de eenen dag tot den anderen leeven moet, kan niet dan zeer kleine overwinften hebben, en dan moet hij voor dezelve nog noodzaaklijkheeden misfchen , en hij kan niet dan zeer moeilijk een ander beftaan bekomen.

Deeze zoort van handwerkers hebben weinig fpeculatien temaken, zij hebben om te beftaan, zig alleen te gedragen, zo als men zig voor hun gedroeg ; maar die geene welke zig toeleggen, , om den fmaak der rijken te kennen , die geene Vooral, welke aan dezelve nieuwe fmaaken willen geeven, in een woord de handwerkers in zaaken van de weelde, hebben zeer veele dingen in te neemen, indien zij zig grootere voordeden kunnen beloven.

De ruuwe ftofFen , welke zij bewerken , gewoonlijk zeldzamer zijnde , zijn ook hooger in prijs, en zij worden duurder, naar mate dat dezelve bewerkt zijnde meer in trek komen; dan moeten zij zig met mindere winsten vergenoegen, eene al te hóöge prijs kon die geene, welke dezelve laaten bewerken, afkeerigmaken, demode , natuurlijk onftandvastig zijnde, verzekert hun niets, de grove winsten, indien zij die maaken, zijn hun zelfs nadeelig, om dat zij zig dan wel dra omringt zien van eene menigte mededingers, welke de begeerte na winst tot het zelfde

zoort

Sluiten