is toegevoegd aan uw favorieten.

Stukken behorende tot de organisatie, zo van de judiciëele als politicque secretaryën der stad Amsterdam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( TOI )

r. Alles, wat behoort tot het middel van het

recht der Colisteraale Succesfie. a. Alles, wac hehoort tot het middel van de

40e. Penning van de vaste Goederen, de

Schepen daar onder begrepen.

3. Alles, wat behoort tot het middel van de 80e. Penning, welke van de vaste Goederen aan deeze Stad moet betaald worden.

4. Het Parapheeren der Zegels.

De vier overige Clercquen zullen gehouden zyn:

5. Op te maaken, te Copiëeren en Registreeren al het geen hun tot zodanige eindens -ter Politicque Secretary, door ofte van wegens de Reprefentanten, of derzelver Committéés, bezorgd word.

6. Op te maaken en uit te geven, de Copiën of Extraflen uit de P/othocoilen der voormaalige Notarisfen, welke gevordert mogten worden.

7. Aantekening te houden van dei opgaven van de montanten der Verkopingen van Meubilaire Goederen, in een expresfelyk daar toe te houden Register.

8. Het registreeren en uitgeven van Burger- of Poorter • Cedullen.

9. Het registreeren en uitgeven van Cedullen, waar by aan iemand vryheid word gegeven tot Tappen, Coffy en Thee-Verkoopingen of eenige andere Neering

ao. Het vervaardigen van Zee-Brieven, van Paspoorten en van Gezondheids-Brieven.

11. Het vervaardigen der Commisfiën van Stads Heerlykbeden.

12. Het vervaardigen der Aflens van de Mortificatie van E&uë.

G 3 83. Het