Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X =37 X

ander jaarlijks twaalf tot dertien honderd Pruisfifche fchepen gebezigd worden.

Daar nu de vrede van 1783 alle de Mogendheden van het vaste land van Europa eene nieuwe zugt voor den koophandel inboezemde , het zij, ten einde daar door derzelver geleden verliezen te vergoeden , het zij ten einde mede eenig aandeel aan de voordeden te erlangen, die een nieuwen handel op de of afhankelijk verklaarde Gewesten van America deed geboren worden, gaf Fredrik nieuwe huishoudkundige verordeningen in het licht, om daar door het flelfel van zijnen koophandel al meer en meer te volmaaken, als ook, om de voornaamfte beftanddeelen zijner zeemagt meer en meer in een punt te doen famen lopen, en nader te ontwikkelen.

De eerfte verordening van den 20 September 1783 is daarom opmerkenswaardig, in zo verre zij de zeevaart en de ambtsverrigtingen der Confuls betreft. Daar bij worden de zeelieden verpligt, de rechten, die zij fomwijlen weigeren, met alle naauwkeurigheid te betaalen, en verhindert de Confuls daar voor te veel af te vorderen, door de hoeveelheid dier te ontfangen rechten te bepaalen, in gevolge het foort van fcheepvaart, het zij ih de Oostzee , het zij op de kusten van Frankrijk, Italië, Spanje, Portugal, Afia, Africa of America. Het zelfde jaar vaardigde hij ook nog een verbod van eenige gewerkte goederen uit, ter begunfliging der fabrieken der Pruisfifche Staaten, waar bij hij tevens

Sluiten