Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TURKSCHEN RYKS enz. 9

en diep genoeg, om met taamlyk groote fchepen te worden bevaaren. By het ryzen en daalen is het water geelagtig, en by de over. ftroomingnueensroodagtig, dan weer groen. 'T heeft ook alsdan eene purgeerende kragt, en moet, ten gebruike van eeten en drinken, door middel van geftooten Amandelen, of

door een lekfteen worden gezuiverd. De

Euphraat maakt, in menige landftreeken , de grenzen tegen Perzie uit. Nu eens is hy fmaller, dan wêer breeder, naar gelange de rotfen hem bepaalen, of de vlakte hem eene verdere uitbreiding toelaat. In deze heeft hy viervouw» dig dubbelde oevers, hoewel hy tot de buitenfte zeer zelden komt, uitgenomen wanneer de fchielyke en fterke ftortregens hem doen zwellen. Het water ziet 'er groenagtig uit. 'T gemeene volk fteekt, met opgeblaaze vellen, deze rivier over, die anders, wegens de menigvuldige zandplaaten, rotfen en eilanden, mocje-

lyk en gevaarlijk te bevaaren is. De Danau

en Niefter zyn ons bekender. De menigte van rivieren in Turkye, inzonderheid klein JJie en Griekenland, welke in de oude Hiftorie zo beroemd zyn , beftaat, voor het grootfte gedeelte, in kleine beeken, door den gefmolten fneeuw en Herken regen veroorzaakt, die fchie3yk opzwellen, of wel, by winterdag, groote overftroomingen vcröorzaaken,raaar ook even A 5 za

Sluiten