Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TURK SC HEN RYKS enz. 479

te brengen. Maar anders zyn ze van gedagten, dat die party, welke eenen ftilftand van wapenen, vóór den verloopen tyd, door eenen oorlog breekt, ongelukkig is. Weshalven ook verfcheide omftandigheden moeten voorvallen, zoo dit van hunnen kant.gefchieden zal. Maar zal anders een oorlog beginnen, dan wordt de eerfte fchrede hunner verklaaringe daarmee gedaan , dat ze den Afgezandt der vyandlyke Magt in de 7 Torens laaten zetten, waarin hy nu eens flegter, dan wêer beter wordt behandeld; Dit wordt wel naar ons zendings-recht voor wreed gehouden, en in de daad niet zonder rede; maar men moet opmerken, dat de Turken de vafte en beftendige Gezandten te Conflantinopel byna voor niets anders, dan voor gevolmagtigdeStaatsfpions,en die geenen flegts voor waare Afgezandten houden, welke, als de Perfifche, Poolfche, Marokkaanfche enz. om zekere onderhandelingen komen , en naa da volvoering daarvan weder heen gaan. (*) Daarby

(*) De Turken zelve houden geen vaften Gezandt aan andere Hoven, om dat ze niet noodig hebben, veel geld voor berichten uit andere landen uit te geeven. Hunne in deze allerwegen, om den Koophandel verftrooide Radjas, ( onderdaanen) Grieken , Armeniërs cn vooral de Jooden, geeven hen die, ten einde zig daar door in gunft te brengen. Deze verfpieders worden, in andere Staaten, minfi: bemerkt. In het jaar i7<5o,en waarfchynlyk ook vóór dien

tyd,

Sluiten