Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

484 BESCHRYVINGE des

oorzaakt hen veel argwaan. Met de Ruffchi foldaaten kunnen zy ook bezwaarlyk iets uitregten, om dat die ftaande of overwinnen, of fterven. Daarby komen nog voorfpellingen naar der Turken begrippen, die Rusland tot hun' overwinnaar zullen maaken. — Polen en Venetië worden van hen gering, en als Landen aangemerkt, welke van hunne genade afhangen. De Engelfchen en Hollanders zyn de

geliefdften onder alle Europeërs. Voor beide hebben zy hoogagting, dewyl ze nimmer oorlog met hen hebben gehad, maar handel en wandel alleen worden gezogt, en de Turken, door allerlei verdragen en bemiddelingen, ten eenigen tyde, nog voordeden hebben genoo-

ten. De verbonden der Pruiffifche , Deen-

fche, Zweedfche eaNapelfche Hoven zyn nieuw, en dus is ook de graad van agting nog geenszins bepaald. Maar over 't algemeen merken de Turken ze of als kleine, of van hen zeer afgelegen Ryken aan, waarvan de vriend- of vyandfehap geen' zonderlingen invloed op hunnen Staat kan hebben. Met Spanje, Portugal en Sardinië hebben ze, tot nu toe, nog niets in het geheel te doen.

§ XXXIX.

Sluiten