Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Discours over de Conftitutie der

Vergadering van de Hoog Mog. Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden , en over de materie en forme van haare Deliberatien.

EERSTE CAPITTEL.

Generaale befchryving van de Natuur en Conftitutie der Vergadering van Haar Hoog Mogenden.

De naam, of titul, welke de Vergadering van haar Hoog Mog. voert, niet alleen, gelyk de Raad van State (a) in depêches van zodanige importantie, dat die voor de troublen zonden zyn gedepecheert geweeft op de naam van de vorige Pr ineen van de Landen, maar in alle de depechen, groot en klein, en zonder in de onderfchryving by te voegen de woorden, ter relatie, of diergelyke, is die van de Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden, een titul, welke men kan twyffelen of allefints overeenkomt met de ware Conditutie van de Vergadering van haar Hoog Mog. Immers de groote, of extraordinaris Vergadering van het Jaar 1651. (b) waar op verfcheide Provintien Staatsgewys verfcheenen, en welke daarom meerder bevoegt was zig te noemen de StaUn Generaal, geeft geen andere naam aan de Vergadering van haar Hoog Mog als die van, de Vergadering van de ordinaris Gecommitteerden ter Generaliteit.

En misfehien, dat de naam of titul, welke meed overeenkomt met de Conditutie van de Vergadering van haar Hoog Mog,, zoude wezen, die van het Collegie der Gecommitteerde van de nader Geünieerde Provintien, van welk Collegie zal gefprooken worden in het volgende Capittel.

Dog

(a) Zie Inftru&ie RnaJ van State. Art. 47.

(b) Z.c Cap. 7.

Sluiten