is toegevoegd aan uw favorieten.

Discours over de constitutie der vergadering van de [...] Staaten Generaal [...]. Opgesteld in het jaar 1719

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

welke de Vergadering befchrcevcn was, een gelyk getal, en namelyk drie, van elke Provintie daar toe genoemd zyn, en verftaan is, (a) dat die Provinciatim en niet Capitatim, zouden advifeeren.

Dan, dewyl tot alle andere befoignes agt Commisfarisfen na de gewoone wys genoemt wierden, ( b ) en daar onder twee uit de Gedeputeerden van Holland: zoo fchynt het, dat 'er een particuliere reede moet geweeft zyn, om in het deputeeren tot de Conferentie Conciliatoir af te wyken van de gewoone voetr welke reeden misfehien geweeft is , dat men het meer aanzag als een Conferentie tusfehen de Provintien ten fine van accord, dan als een befoignc van Commisfarisfen , en daarom begreep, dat 'er een perfectie gelykheid moeft weezen.

Veele meenen , dat men voor een derde onderfcheid tusfehen de voorfz. en de Ordinaris Vergadering moet houden, dat de groote Vergadering van het Jaar 1051 geen Conferentien zoude hebben doen houden met den. Raad van Staate. fDog die dit voorgecven, vergisfen zig in het feit, terwyl 'er verfcheide Conferentien met "den Raad (c) gedecerncert zyn, door die Vergadering.

Het is waar,. dat dezelve Vergadering zonder overleg met den Raad van Staate gerefolveerc heeft op zaaken, waar in de Raad had behooren gekent te zyn geweeft, na de gewoone manier van delibereeren maar, welke ook de oorzaak daar van mag geweeft zyn, zy is gewisfelyk niet gewecit, dat die Vergadering begreep, dat het niet overeenkomt met dc conftitutie, of met de waardigheid, vaneen extraordinaris Vergadering, Conferentien te houden met den Raad van Staate : want dan zoude ze de bovengemelde Conferentien niet gedecerncert hebben.

Of zoo een extraordinaris Vergadering geen Conferentien kan houden met den Raad vaa Staate over zaken fpeftcerende tot het Ampt van den Raad, om dat de

groote

(70 Zie Refolutie 22, 23 en 2SMaart 1651.

( b') Zie Refolutie 9, 30 en 31 Maart, cn 15 Juni I6JI,

(.0 Zie Refolutie 11 Mei, 17 cn 19 Juli 1051,