Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van Cabo de Goide Hoop.

'er niet, zo dat alles door middel van Europeaanfche Land- en Zeemagt, en van de Colonisten zeiven moet gedaan worden.

Na dat men eene genoegzaame Militaire befchryving van de Colonie zal gekreegen hebben, dan zal men eerst in ftaat zyn, om 't getal van Schepen en Manfchappcn te kunnen bepaalen.

Dit getal zal insgelyks afhangen van den dienst , die men van de Colonisten, als eene Landmilitie te hoopen heeft.

Uit het geen de Noord - Americaanfche Landmilitie gedaan heeft , kan men zien., wat 'er van de ftoute Caabfche Boeren, die voor de Americaanen niet behoeven te wyken, indien ze wel gezind waren, en tot eene Landmilitie geformeerd wierden , te wagten was.

Ongelukkig is het 'er zo mede geleegen , dat de Caabfe Burgers, door mishandelingen, tegens de Hollandfche Regeering verbitterd, en door 't voorbeeld der Americaanen aangezet, («) misfchien niets liever, dan eene verandering zouden hebben.

Het

(>) Volgens egte berigten van de Caab. C 3

Sluiten